8-stippenplan voor de praktijk
hulpmiddel bij het lezen van medisch wetenschappelijke literatuur © STIP

Het valt niet mee voor iemand die werkzaam is in de gezondheidszorg om medisch wetenschappelijke literatuur te doorgronden en daar zaken uit te halen die relevant zijn voor de eigen praktijk. Om daarbij te helpen heeft STIP een 8-stippenplan ontwikkeld. je kunt deze pagina eenvoudig printen (zie onderaan)

Dit 8-stippenplan is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet verder verspreid of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

1 Ken het epidemiologisch begrippenkader door en door en wees cijferwijs
2 Weet wat je wilt weten: over welke populatie gaat het, wat is het onderwerp, over welke relatie (determinant en ziekte/ uitkomstvariabele) gaat het, wat is de primaire uitkomst/resultaat?
3 Bedenk hoe het resultaat van het onderzoek zich vertaalt in een getal, tabel of grafiek en wat voor soort getal je zoekt (prevalentiecijfer, relatief risico, verschil in gemiddelden, verschil in risico’s)
4 Bedenk tevens van tevoren wat de mogelijke uitkomsten zijn (A of B), wanneer je een getal (of een verschil) te groot, te klein of anders afwijkend vindt en wat je bij welke uitkomst (A of B) of afkappunt gaat doen of besluiten (overleg daartoe met collega’s)
5 Lees de samenvatting: komen daarin de getallen, of een aanwijzing naar de getallen die je zoekt, voor?
6 Lees de methoden: gaat het om de populatie die je voor ogen hebt en zijn determinant en ziekte juist gedefinieerd en gemeten?  
7 Kijk naar de tabellen en grafieken: vind je hierin de getallen die je zoekt of zijn ze eruit te berekenen? Vergelijk deze met hetgeen je bij STIP 4 bedacht hebt en handel zoals afgesproken, mits de validiteit van het onderzoek voldoende is
(zie STIP 8)
8 Beoordeel het artikel kritisch op de methodologie: is de opzet juist, passend bij de vraagstelling en goed uitgevoerd, is in de analyse de juiste vergelijking gemaakt, heb je een goed beeld van de toevalsvariatie, is er op de juiste manier gecorrigeerd voor confounders, is er nog sprake van selectie- of informatiebias en zo ja, in welke richting beïnvloedt dat de resultaten?

Kortom: zijn de resultaten zijn de resultaten voldoende relevant, toepasbaar in je eigen praktijk en intern valide?

 

Print versie

Als je stip1 niet voldoende beheerst kan een STIP-training zinnig zijn. Naar wens kunnen daarin ook de andere stippen aan de orde komen.


Webdesign: Spothost
Fotografie: Rob van der Pas