Willy-Anne van Stiphout

Geboren in Brabant (1956) en sinds 2002 helemaal gelukkig met het leven op het Drentse platteland. De ruimte, het vele groen, het afwisselende landschap en de menselijke maat die hier nog te vinden is, bepalen mede hoe ik nu in het leven sta. Druk, druk, druk heeft plaats gemaakt voor tijd en aandacht en wat meer relativeren. Het enthousiasme voor het vak en vooral voor het lesgeven is gebleven.

Met de  foto links op de pagina wil ik tot uitdrukking laten komen hoe flexibel ik ben en daarbij in staat om een probleem vanuit verschillende gezichtshoeken en standpunten te bekijken.

Mijn kernkwaliteiten zijn helder en logisch denken en een onafhankelijke opstelling. Daarbij ben ik zeer gericht op de betekenis van cijfers en getallen voor de dagelijkse praktijk en probeer ik anderen eveneens ‘cijferwijs’ te maken.

Enkele jaartallen en feiten 
1982: artsexamen
1986: promotie op epidemiologisch proefschrift
1993: registratie als epidemioloog B
1996: registratie als sociaal-geneeskundige (zonder takaanduiding), met vanaf 2001 elke 5 jaar herregistratie als arts maatschappij en gezondheid (nieuwe term).
Sinds 1987 betrokken bij het geven van onderwijs, later gevolgd door het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een groot aantal modules en cursussen epidemiologie.
Sinds 2000 vrijgevestigd sociaal-geneeskundige / arts Maatschappij en Gezondheid en docent epidemiologie (STIP).

Daarnaast heb ik bestuurlijke ervaring (o.a. als voorzitter van de Vereniging voor Epidemiologie en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen). Ik ben lid (geweest) van vele commissies en werkgroepen en zit sinds 1999 in de redactie van het TSG. Ik heb enkele tientallen artikelen en abstracts gepubliceerd, voordrachten gehouden, enkele hoofdstukken in boeken geschreven en het onderdeel vragen en antwoorden gemaakt bij een leerboek epidemiologie (Vandenbroucke JP, Hofman A, m.m.v. Van Stiphout WAHJ, Grondslagen der Epidemiologie, Elsevier/Bunge, 6e druk, 2004).

Een volledig curriculum vitae en publicatielijst stuur ik u op verzoek graag toe.


Webdesign: Spothost
Fotografie: Rob van der Pas