Docentschappen epidemiologie
Sociaal geneeskundige werkzaamheden

Docentschappen epidemiologie

Reeds lang voor de oprichting van STIP ben ik gestart met het geven van onderwijs epidemiologie. Het begon met de eerste zomercursussen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en het onderwijs aan studenten geneeskunde in Leiden gedurende mijn aanstellingen daar als universitair docent. 
Vanaf 1989 heb ik mijn onderwijswerkzaamheden verzelfstandigd. Ik heb het epidemiologie-onderwijs opgezet, doorontwikkeld en uitgevoerd bij de sociaal geneeskundige opleidingen. Dit deed ik in Leiden (toen nog bij NIPG, later TNO Preventie en Gezondheid/Kwaliteit van Leven, thans TNO Innovation for life, afdeling Child Health) en in Utrecht (toen nog bij SSG, later NSPH, nu NSPOH).

En nog steeds word ik als docent door deze en andere instituten ingehuurd voor mijn cursussen epidemiologie of daaraan gerelateerde onderwerpen (evidence-based werken, kritisch lezen, kleinschalig onderzoek, begeleiding onderzoekstraject).
Namens het EMGO-instituut (verbonden aan de VU Amsterdam) heb ik een aantal jaren de cursus “Van input naar output, over informatie en registratie”, opgezet en samen met anderen gegeven. Een aantal jaren daarna gevolgd door een cursus “Praktische Epidemiologie” binnen de opleiding tot epidemioloog-A.

Voor o.a. orthodontisten en arbeidshygiënisten in opleiding heb ik een “in-company training” ontwikkeld en gegeven. 
Daarnaast heb ik een deel van het materiaal ontwikkeld voor een nieuwe opzet van het sociaal geneeskundig onderwijs voor studenten geneeskunde in Leiden (LUMC).

En last but not least heb ik twee e-learning modules epidemiologie inhoudelijk ontworpen en ingevuld., een in het Nederlands (NSPOH) en een in het Engels (masteropleiding Donor Health Care).

Naar boven

Sociaal geneeskundige werkzaamheden

Mijn sociaal geneeskundige werkzaamheden betreffen vooral werkzaamheden die gelieerd zijn aan medisch wetenschappelijk onderzoek. 
Zo ben ik o.a. betrokken geweest bij het onderzoek naar aanleiding van de Vuurwerkramp in Enschede (GGD Regio Twente). Ik begeleidde en begeleid nog steeds onderzoekers bij het analyseren en interpreteren van hun onderzoekgegevens. Ook heb ik in voor de geïnteresseerde leek begrijpelijke taal onderzoeksrapporten geschreven (CvZ) en ondersteunde ik medisch wetenschappelijke verenigingen bij het opzetten van een complicatieregistratie (Orde Medisch Specialisten). Sinds 2008 ben ik als adviseur betrokken bij de beoordeling van de ‘stand van de wetenschap en de praktijk’ van verzekerde en te verzekeren zorg. Aanvankelijk in de commissie Duiding bij het CvZ, sinds 2013 als lid van WAR (Wetenschappelijke Advies Raad) van het Zorginstituut Nederland.
Vanuit de Vereniging voor Epidemiologie ben ik lid van de visitatie-commissie, die  opleidingen epidemiologie in Nederland en België beoordeelt.

Naar boven


Webdesign: Spothost
Fotografie: Rob van der Pas